שיתופי פעולה עם עסקים וארגונים 

 

 

פעילות מילבת מתאפשרת הודות לשיתופי פעולה ומעורבותם של:

 

 משרדי ממשלה וארגונים

 

 

משרדי ממשלה וארגונים

 

עסקים

 

 

עסקים

 

קרנות מישראל ומחו"ל

 

קרנות מישראל ומחו"ל

sobell foundation

קרן יוסף וקריסטינה קסירר

 samuel sebba charitable

 

 

 

תורמים פרטיים ישראל ומחו"ל