לוח אבזרי עזר – יד שנייה

אם יש בידיכם ציוד שאתם רוצים למכור כיד שנייה או למסור ניתן לשלוח את המידע בדואר אלקטרוני milbat@sheba.health.gov.il או להתקשר למילבת בטלפון 07-22230007
חשוב להדגיש כי למילבת אין קשר למכירה ואין אחריות על הציוד הנ"ל, והיא אינה קשורה להתקשרות בין המוכרים לקונים. השירות אינו כרוך בתשלום. בכל מקרה אנו מציעים להודיע לנו לאחר המכירה כדי למנוע הפרעות מיותרות.

רוצה לפרסם?  

לצורך מילוי הטופס עליך להיות מחובר לחשבון גוגל שלך. באם אין לך חשבון גוגל עליך לשלוח את הפרטים אודות המוצר לדוא"ל:  milbat@sheba.health.gov.il