קרש חיתוך

120.00

Description

ערכה הכוללת קרש שאליו מחוברת סכין.
הערכה מסייעת לחתוך מבלי להשתמש
ביד התומכת.
ניתן להפריד את החלקים לצורך ניקיון.
יש לוודא שהחיתוך אינו מהווה סכנה
בטיחותית למשתמש