חברי הנהלה ובעלי התפקידים

חברי הנהלה

(כולם פועלים בהתנדבות)

• יושבת ראש – טלי ירון אלדר
• תא"ל (מיל') ירמי אולמרט
• פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
• בני בריקנר
• ד"ר אבי ביצור
• מר דניאל ברק
• מר יואל נתן
• רו"ח דוד ענווה
• פרופסור אבי עורי
• עו"ד זאב רוזנברג
• מר חנוך רוזנבלום
• מר דרור רותם

חברי ועדת הביקורת

(כולם פועלים בהתנדבות)

• רו"ח ישעיהו הופמן – יו"ר
• תמר בשן

בעלי תפקידים

• מנכ"ל– מר נחמן פלוטניצקי
• מנהלת התחום המקצועי – גב' שושנה גולדברג מאיר, מרפאה בעיסוק
• גזבר (בהתנדבות) – רו"ח דוד ענווה
• יו"ר מתנדבי מילבת (בהתנדבות) – דניאל ברק
• רואה חשבון (בהתנדבות) – רו"ח אמיר בינדמן
• יועץ משפטי (בהתנדבות) – עו"ד אביהו לוטן
• מבקר פנים (בהתנדבות) – רו"ח שרגא רדזינגר
• יו"ר חוג ידידי מילבת (בהתנדבות) – תא"ל (מיל') ירמי אולמרט

 

השארת תגובה