ישראל דיגיטלית

תוכנית "קהילות תומכות דיגיטליות ", הינה יוזמה של משרד הרווחה- השירות לשיקום בקהילה, ושל המשרד לשיוויון חברתי- מטה ישראל דיגטלית. התוכנית מופעלת על ידי עמותת מילבת.

התוכנית מהווה צעד נוסף בהפיכת ישראל למדינה דיגיטלית , והפיכת החברה לשיויונית וצודקת יותר ומהווה מהלך חשוב שיסייע לאנשים בעלי מוגבלויות להתחבר אל החברה ולהשתלב בה. התוכנית רותמת את שירותי הרווחה ומייחסת חשיבות עליונה בהנגשה מירבית של השירותים החברתיים לאזרחי ישראל.

המיזם החדשני נועד לחבר את האנשים עם מוגבלויות לשירותי מחשוב מתקדמים, ובכך לפתוח ערוץ תקשורת מיידי בין האדם עם המוגבלות ובין חבריו לקהילה ומחוצה לה, אנשי הצוות המקצועי, מטפלי הקהילה וכמו גם עם המחלקה לשירותים חברתיים של במשרד הרווחה.
מהלך זה מהווה צעד נוסף בהרחבת סל השירותים המוצעים לבעלי המוגבלות וכפועל יוצא, הרחבת הנגישות, העצמאות ותחושת השייכות של חברי הקהילה.
במסגרת התוכנית סופקו מחשבים לחברי הקהילה, נעשו התאמות טכנולוגיות שיאפשרו להם להפעיל את המחשב, והועבר קורס אוריינות מורחב בשימושי המחשב .

עמותת מילבת מלווה את חברי הקהילה והצוות בתהליך הלמידה וכן, לאחר מכן, בתהליך ההטמעה.