מתקן קריאה

200.00

Out of stock

Description

מעמד שמונח על השולחן ומאפשר לקרוא בספר מבלי להחזיקו בידיים. למעמד מחוברים שני
קפיצים ארוכים המונעים מהספר ומהדפים לזוז שלא לצורך ומקלים על הדפדוף. כמו כן ניתן לשנות
בתנועה קלה את זווית המעמד