מתג דגם עגול 25

60.00

Out of stock

Description

מתג חיצוני גדול לצורך הפעלה של מכשירים שונים כדוגמת לחצן קריאה למצוקה, משחק או כל מוצר אחר. מחליף את השימוש בכפתור ההפעלה הרגיל של המכשיר. ניתן לקבל סיוע במילבת להוספת יציאה למתג במכשירים שונים (במקום מתג הפעלה on/off).