מקל מטפס

Description

מתקן לתרגול חגורת הכתפיים על-ידי הרמת מוט משלב לשלב. ניתן לשנות את זווית המתקן ולבצע את התרגול במנחים שונים של חגורת הכתפיים.