ינשופים

Description

ערכה הכוללת ארבעה מתגים גדולים בצורת ינשופים ועמדת הטענה המעוצבת כענף שניתן לתלות על
הקיר. הינשופים ניתנים לשליפה מעמדת ההטענה לצורך שימוש על שולחן.
לחיצה על בטן הינשוף יוצרת חיווי של רטט, קול והדלקת נורית אור בעיני הינשוף. לכל ינשוף עוצמה
שונה של רטט וקול.
הינשוף מאפשר לימוד של שימוש במתג ושל קשר בין פעולה ותגובה, וכן חיזוק של יכולות קוגניטיביות, תקשורתיות וחברתיות.