הנגשת לחצן קריאת מצוקה בבית חולים

Description

הוספת מעטפת נגישה ללחצן קריאת מצוקה המצוי בבית חולים. ניתן להזמין לדגמים שונים של לחצני קריאה.

לפרטים יש ליצור קשר עם מילבת