גלאי תנועה

300.00

Out of stock

Description

גלאי המתריע על תנועה על-ידי אדם ועלולה לסכן אותו (למשל קימה ממיטה או יציאה מחדר). הערכה אלחוטית וכוללת שני חלקים: גלאי שיש למקם ליד המקום שעבורו רוצים לקבל את ההתרעה ופעמון נייד שניתן לשאת אותו ברחבי הבית ומשמיע צפצוף
חזק כאשר האדם מבצע את הפעולה המסוכנת