אורגנומדיה

Description

מערכת מולטימדיה לתרגול מיומנויות מוטוריות, חברתיות וקוגניטיביות באמצעות משחק ונגינה.
המערכת מאפשרת למטפל לאסוף ולעבד נתונים על ביצועי כל משתמש לצורכי הערכה ודיווח.
באורגנומדיה תכנים מובנים לצרכים טיפוליים מגוונים,הניתנים לשינוי.
לאורגנומדיה שולחן חשמלי משנה גובה להתאמה מרבית למשתמש.