ניידות ומעברים

קרש מעבר למכונית, עם דיסקית

הבעיה: קושי להיכנס למכונית.

הפיתרון: לקרש מסחרי הוסיפו רגלית מתקפלת מעץ.
הרגלית מתקפלת כך שבשעת הצורך אפשר
לאחסן אותה בקלות.

הערות: הרגלית ננעלת כך שאינה יכולה להתקפל
בזמן השימוש.

חיבור מגש להליכון 

הבעיה: אשה שמשתמשת ברולטור בבית ומתקשה להעביר חפצים בזמן השימוש בו.

הפיתרון: הכינו שני צינורות מתכת המתלבשים על מוטות הקיימים כבר ברולטור. הצינורות מחוברים לברזל זווית שאליו מחובר מגש מעץ.
משחילים את הצינורות על המוטות הקיימים ואז אפשר להניח על המגש חפצים ולהעבירם ממקום למקום.

הערות: בזמן היציאה מהבית, כשאין צורך במגש אפשר להוציא אותו מהמקום בקלות.