ביגוד

גורב גרביים

הבעיה: אדם המתקשה להתכופף כדי לגרוב את הגרבים.

הפיתרון:בסיס מעץ שאליו מחובר מתקן עם ציר שעליו מרכיבים את הגרב, ואז אפשר לגרוב אותה. הציר משמש כדי להתאים את זווית המתקן למשתמש.