לתאילנד באהבה

עמותת מילבת החלה לאחרונה בפעילות בינלאומית, כדי לשתף את הידע הרב שלה ולהפיצו לטובת אנשים עם מוגבלות ברחבי העולם.
במסגרת הפעילות, מילבת מפעילה בשנה האחרונה שלוחה של העמותה בתאילנד העוסקת במיסוד שיתופי פעולה עם הממשל התאילנדי ועם ארגונים מקומיים העוסקים בשיקום.

Milbat offers services to people with disabilities all over the world. As part of its activity, Milbat has opened a branch in Thailand, working in co-operation with the Thai government and local organizations involved in rehabilitation. For additional information