דירות להשכרה/מכירה

למכירה

 להשכרה

תיאור מוצר: מושב חגור 

מידות: 130 מטר 4 חדרים

תאריך פרסום: 23.8.2018

מחיר: 6000 ש"ח

שם: 

דוא"ל

טלפון: 0545846996

הערות נוספות:  +מטבח + גדול + 2 חדרי שרותים+ חדר,לא כולל חשמל ומים(לפי צריכה)