לוח אבזרי עזר - יד שנייה  

 

 

אם יש בידיכם ציוד שאתם רוצים למכור כיד שנייה ניתן לשלוח את המידע בדואר אלקטרוני אל milbat@netvision.net.il או להתקשר למילבת בטלפון 07-22230007

חשוב להדגיש כי למילבת. אין קשר למכירה ואין אחריות על הציוד הנ"ל, והיא משמשת כמתווכת בלבד בין המוכרים לקונים. השירות אינו כרוך בתשלום. בכל מקרה אנו מציעים להודיע לנו לאחר המכירה כדי למנוע הפרעות מיותרות...
 

 

 אמבטיות ושירותים  כורסאות וכיסאות הליכה ועמידה 
 כיסאות גלגלים  כריות  מזרנים למניעת פצעי לחץ
 מטפסי מדרגות  מיטות  
     
 ראייה  שונות  למסירה