שירותי מילבת 

מידע כללי

 

במילבת צוות רב-מקצועי המעניק מגוון שירותים:
1. פיתוח בהתנדבות של אביזרי עזר מיוחדים במקרים שבהם לא קיים כל פתרון מסחרי המתאים לצורכי האדם בעל המוגבלות.
למידע נוסף
2. פיתוח ובנייה של מתקני פנאי טיפוליים המותאמים לקשישים, ילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים המסייעים בשיפור יכולות מוטוריות, קוגניטיביות וחברתיות באמצעות משחק ונגינה.

למידע נוסף
3. הפעלת מרכז מידע היכן ניתן להשיג אביזרי עזר לרכישה או לשאילה (מילבת אינה קשורה במכירה של המוצרים המסחריים)
מתן ייעוץ מקצועי אישי לבחירת אביזרי עזר מתאימים בכל תחומי החיים
הפעלת מרכז תצוגה להתנסות אישית במגוון רחב של אביזרי עזר
למידע נוסף
4. מתן שירותי הדרכה מקצועיים לקבוצות של אנשים בעלי מוגבלויות, לבני משפחותיהם ולקשישים וכן לאנשי מקצוע וסטודנטים מתחום הבריאות, החינוך והרווחה
למידע נוסף
5. הקמה וניהול אתר המידע "עזרים" www.azarim.org.il – מאגר מידע על 18,000 אביזרי עזר, תמונות, קישורים לאתרים של יצרנים ומשווקים
למידע נוסף
6. פרויקטים מיוחדים
למידע נוסף