מזרונים למניעת פצעי לחץ 

 

 

אם יש בידיכם ציוד שאתם רוצים למכור כיד שנייה ניתן לשלוח את המידע בדואר אלקטרוני אל milbat@netvision.co.il   או להתקשר למילבת בטלפון 07-22230007

 

תיאור פריט

מחיר

שם

טלפון

הערות

 


מעודכן לתאריך

 

תמונה
מזרן Revo Carilex  9000ש רבקה 08-6497413 אקטיבי עם מערכת בקרת לחצים משולבת 4/2017

מזרון אוויר

invacare

שולי הרוביץ 054-8412412

חדש

לא בשבת

2/2017