מידע למתנדבים 

 

 


ביטוח
•  המתנדבים הרשומים במילבת ופעילותם מבוטחים עפ"י הנהלים המקובלים בארץ לביטוח מתנדבים.
•  אנא וודא שמילאת "טופס רישום מתנדב" ו -"טופס ביטוח מתנדב". לבירור הנך מוזמן ליצור קשר עם

   אליאנורה בטלפון: 07-222-30-007 Ellie@milbat.org.il
•  כל פנייה לעזרה לבניית אביזר עזר, גם אם נעשתה ישירות אל המתנדב, חייבת לקבל אישור מאיש

   מקצועי ממילבת (מרפא בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיסטית) ולהירשם במערכת "נועם" לפי נוהל

   מילבת. רק אביזר עזר ("עבודת מתנדב") שנרשם במערכת "נועם" מבוטח.
•  בניית אביזרים שיש לגביהם צורך בבקרות מורשים על פי החוק והנוהל המקובלים, תישקל לגופו של עניין

   בכל פניה.

 

ישיבת מתנדבים טכניים
בכל יום רביעי הראשון בחודש בשעה  16:30, מתקיים במילבת מפגש מתנדבים.
במפגש מוצגות הפניות החדשות ומתקיימים דיונים בנושאים שונים.
מומלץ מאוד להשתתף באופן רצוף בישיבות המתנדבים. במקרים בהם הריחוק הגיאוגרפי מקשה על כך, יש להיות בקשר עם דודי חננאל-רכז המתנדבים.

 

מתנדבי מילבת מוזמנים להיות מעורבים ולקחת חלק בפעילויות שונות שיוזם צוות מילבת, כמו ימי עיון, הדגמות אביזרי עזר חדשים, וכד'. להשתתפות ניתן לפנות לרכזי המתנדבים.

 

צוות מילבת עומד לרשותך בדואר אלקטרוני milbat@netvision.net.il
בטלפון 07-222-30-007  או בפקס 5357812- 03.