חברי הנהלה ובעלי תפקידים  

 

 

יושב ראש – עו"ד טלי ירון אלדר

מנכ"ל– מר נחמן פלוטניצקי.
מנהלת התחום המקצועי – גב' שושנה גולדברג מאיר, מרפאה בעיסוק.
גזבר – רו"ח דוד ענווה.
רואה חשבון – רו"ח אמיר בינדמן.
יועץ משפטי – עו"ד אביהו לוטן.
יו"ר חוג ידידי מילב"ת – תא"ל (מיל') ירמי אולמרט

יו"ר מתנדבי מילבת - מר דניאל ברק

מבקר פנים - רו"ח שרגא רדזינגר


חברי הנהלת מילב"ת:
יושב ראש – עו"ד טלי ירון אלדר

מר דוד ענווה
תא"ל (מיל') ירמי אולמרט
ד"ר אבי ביצור
מר דניאל ברק 
פרופסור אבי עורי 
פרופסור ישראל (איזי) בורוביץ 
עו"ד זאב רוזנברג
מר דרור רותם

מר יואל נתן
מר בני בריקנר

מר חנוך רוזנבלום

 


חברי ועדת הביקורת:
יו"ר רו"ח ישעיהו הופמן

גב' תמר בשן